Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

By | Luty 7, 2021

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy

Księgę trzeba prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę można prowadzić na dwa sposoby-papierowoorazelektronicznie.

Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego używanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego nabezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymiwarunkami nie ma przymusu jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,klarownyoraz trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPIR dowód księgowy teżmusi być przygotowany w języku polskim , natomiast treść powinna być pełna orazzrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu wykonywanej działalności tudzież w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia tudzież przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.