Category Archives: Księgowość

Uproszczona księgowość – korzyści? – Zalety

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. z ogłaszania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co przekłada się także na niższe koszty obsługi… Read More »

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia: W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, iż każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest rozbudowanym, bardzo precyzyjnymi sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Służy do analizy ikontroli sytuacji przedsiębiorstwa – tak w danym momencie, jak również… Read More »

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy Księgę trzeba prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR . Księgę można prowadzić na dwa sposoby-papierowoorazelektronicznie. Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR. -Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi… Read More »